Dummy

9 tips: goed voorbereiden op een voorste kruisband operatie

Een voorste kruisband blessure is een ernstig knieletsel. Wat je kan verwachten en de impact van de blessure op je dagelijkse bezigheden is lastig in te schatten. Hier krijg je van ons tips en adviezen hoe jij jezelf optimaal kan voorbereiden op de kruisband operatie. Een goede voorbereiding is het halve werk. Twijfel je nog of wil je jezelf verdiepen of een voorste kruisband operatie nodig is, lees dan onze blog hier.

 

 

Waaruit bestaat een preoperatief voorste kruisband traject?

Het preoperatieve traject is de tijd tussen kruisband letsel en de voorste kruisband operatie. Bij een enkeling duurt dit traject enkele weken, maar gemiddeld is het zes tot twaalf weken. 

Waarom word ik niet direct geopereerd aan mijn voorste kruisband?
 1. Je hebt tijd nodig om jezelf en knie voor te bereiden op de voorste kruisband reconstructie. 
 2. Niet iedereen hoeft geopereerd te worden om weer goed te functioneren.
 3. Wachten op een eerste consult bij de orthopedisch chirurg en diagnose. 
 4. De wachtlijst voor de kruisband operatie.
  Uitgebreid antwoord klik hier
Wanneer ben jij klaar voor een voorste kruisband operatie?

Voor een optimaal resultaat van de voorste kruisband operatie, moet de kniefunctie nagenoeg volledig hersteld zijn preoperatief. Dit betekent dat de knie goed moet kunnen strekken en buigen, er een minimale zwelling aanwezig mag zijn en de spierkracht voldoende hersteld is.

Uitgebreid antwoord klik hier

Hoe ziet het preoperatieve traject eruit van de voorste kruisband operatie?

 Gedurende dit traject maak je kennis met je fysiotherapeut, doe je oefeningen om je knie te laten herstellen en je spreekt door wat je kan verwachten van de operatie en de revalidatie erna.

Uitgebreid antwoord klik hier

Welke oefeningen kan ik doen na mijn voorste kruisband operatie?

De oefeningen bestaan uit mobiliseren, spieren trainen, circulatie optimaliseren en het voorkomen van secundaire klachten.

Uitgebreid antwoord klik hier

Welke leefregels gelden er voor mij na de voorste kruisband operatie?

 In de eerste 4 tot 6 weken zijn de algemene leefregels: niet autorijden, fietsen en openbaar vervoer nemen. Voor iedereen gelden individuele regels en is het verstandig dit met je fysiotherapeut te bespreken. 

Wil je meer weten over wat je kan verwachten na een voorste kruisband operatie en de leefregels? Klik hier

Wat kost een voorste kruisband operatie?

De operatie wordt vergoed vanuit het basis pakket. Voor de operatie komen de fysiotherapie behandelingen uit je aanvullende pakket (als je aanvullend bent verzekerd voor fysiotherapie). Na de operatie komen de eerste 20 fysiotherapiebehandelingen uit je aanvullende pakket. Na de 21ste behandeling worden de behandelingen betaald uit je basis pakket. Wil je meer weten over de kosten en vergoedingen klik hier.

NB: per individu kunnen verschillende voorwaarden gelden overleg altijd met je verzekeraar.

Is er een checklist ter voorbereiding op mijn voorste kruisband operatie?

Ja, zie hier.

Is er een huiswerkprogramma voor na mijn voorste kruisband operatie?

Ja, zie hier.

d

Direct opereren

Operatie klaar

d

Preoperatief

Oefeningen

h

Leefregels

Kosten

Checklist

De 9 tips: goed voorbereiden op een voorste kruisband operatie

Waarom word ik niet direct geopereerd aan mijn voorste kruisband?

Topsporters en professionele sporters worden over het algemeen snel geopereerd. Jij kan ook snel geopereerd worden, maar meestal moet je toch wachten. Hier zijn hoofdzakelijk vier argumenten voor.

Je hebt tijd nodig om jezelf en knie voor te bereiden op de voorste kruisband operatie.

Na het scheuren van de voorste kruisband is de knie doorgaans gezwollen, stijf en de spieromvang verminderd. Het preoperatieve traject is gericht op het herstel zowel fysiek en mentaal, om je voor te bereiden op de operatie. Bij een enkeling is de knie in een week nagenoeg functioneel hersteld, maar over het algemeen duurt dit vier tot zes weken. Enkele maanden om te herstellen is niet vreemd, maar meestal is er dan meer aan de hand dan alleen een gescheurde voorste kruisband (bijvoorbeeld kraakbeendefect, multi-ligamentair letsel, etc).

Niet iedereen hoeft geopereerd te worden om weer goed te functioneren.

Mensen hebben doorgaans haast en zijn geneigd om het natuurlijk herstel geen kans te willen geven. Kapot is nou eenmaal kapot, maar hierdoor bestaat de kans dat een groep cliënten overbodig wordt geopereerd. Uit meerdere onderzoeken blijkt ook dat niet iedereen een operatie nodig heeft. Zo bestaat er een kans op spontaan herstel van de kruisband. Je kan in samenspraak met je fysio en/of arts besluiten om in te zetten op een conservatief traject. Mocht uiteindelijk blijken dat je knie instabiel is met sport of dagelijks leven, dan kan alsnog een kruisband operatie worden overwogen. Een operatie is na een jaar (niet altijd wenselijk) ook nog mogelijk. Tot slot, de tijd die je investeert in je herstel is geen verloren tijd en betaald zich over het algemeen terug in een vlotte revalidatie.

Wachten op een eerste consult bij de orthopedisch chirurg en diagnose.

Meestal heb je een traject bij de huisarts en/of fysiotherapeut doorlopen, voordat je bij de orthopedisch chirurg op consult komt. De meeste orthopeden hebben een wachtlijst voor een eerste consult. Ook het plannen van een MRI en het bespreken van de uitslag kost tijd. Je geduld wordt in meer of mindere mate op de proef gesteld. Door de komst van de focusklinieken is de doorstroom verbeterd.

De wachtlijst voor de kruisband operatie.

Kom je in aanmerking voor een voorste kruisband operatie dan kom je er achter dat ook hier doorgaans een wachtlijst voor is. Orthopedisch chirurgen hebben het nou eenmaal druk. Het verschilt verder per  instelling, soort letsel, niveau sport, etc hoe lang een operatie op zich laat wachten.

 

 

Wanneer ben jij klaar voor een voorste kruisband operatie?

Er zijn een drietal criteria waaraan een knie moet voldoen voor een optimaal herstel.

 • Volledige strekking en liefst een volledig herstelde buiging (>120 graden).
 • Geen tot geringe zwelling.
 • Krachtsverschil van minder dan 20% tussen beide benen.

Uiteraard kan en hoeft niet altijd aan bovengenoemde voorwaarde voldaan te worden. Bijvoorbeeld in het geval van een slot knie na een meniscus letsel (bucket handle laesie). Uit onderzoek en ervaring uit de dagelijkse praktijk blijkt dat een niet (voldoende) herstelde knie voor de operatie, een moeizamere revalidatie doormaakt. Maar kijk vooral ook verder dan alleen de knie. Is de timing van de operatie goed, ben je klaar voor de revalidatie etc (lees meer over het optimaal plannen van de operatie)

Tips om jezelf voor te bereiden op de voorste kruisband operatie klik hier.

 

biodex kruisband test

Hoe ziet het preoperatieve traject eruit van de voorste kruisband operatie?

De knierevalidatie voor de operatie is een belangrijk traject. Onderzoek heeft aangetoond dat revalidanten die goed voorbereid de voorste kruisband operatie ondergaan beter en sneller herstellen.

Het preoperatieve traject

Het preoperatieve traject is het proces waarbij jezelf en omgeving voorbereid op de operatie en revalidatie. Gedurende dit traject leer je om de belasting op de knie te doseren. Daarbij ben je veel aan het fietsen om de stijfheid en het vocht te verminderen. Je doet ook oefeningen om de mobiliteit (strekken/buigen) te herstellen en uiteraard doe je aan krachttraining om de spieren weer sterk te maken. De ontwikkeling van de kracht en het verschil tussen aangedane zijde en niet aangedane zijde kan middels een Biodex meting beoordeeld worden.

De voordelen van een preoperatief traject zijn dat je kennismaakt met je fysiotherapeut, oefeningen leert die na de operatie terug komen en je een redelijk beeld krijgt van wat er van je verwacht gaat worden (discipline, doorzettingsvermogen, inzet etc).

Andere voordelen zijn dat je de ruimte, materiaal en andere voorste kruisband cliënten leert kennen. Het contact met lotgenoten helpt over het algemeen goed bij het verwachtingsmanagement.

Het preoperatieve gesprek

Een preoperatief traject wordt doorgaans afgesloten met een preoperatief gesprek. Tijdens dit gesprek worden vragen beantwoord, krijg je de leefregels mee voor na je operatie en de eerste oefeningen. Het wordt over het algemeen ook gewaardeerd om uitleg te krijgen over de operatie zelf en de gevolgen (pijn, blauw verkleuring en afname van kracht/stabiliteit van de knie). Heb je nog nooit met krukken gelopen, dan leer je dat nu. Ook het traplopen met krukken wordt besproken. Meestal mag je het geopereerde been 50 procent belasten. Tamelijk snel na de operatie kan gestart worden met de hometrainer (2-4 weken. Bespreek dit met je fysio). Tip: oriënteer jezelf alvast op een hometrainer voor thuis (kopen/huren/lenen). Denk ook alvast na voor hulp in huis. Het vervoer naar de fysiotherapiepraktijk is ook een onderwerp om over na te denken. Meestal krijg je geen vergoeding voor de taxi. Helaas is zelf autorijden, fietsen of OV geen optie.

 

 

9 tips: optimaal voorbereiden op een voorste kruisband operatie

Welke oefeningen kan ik doen na mijn voorste kruisband operatie?

Direct na de operatie begint de revalidatie. Het is belangrijk om knie oefeningen te doen.

De oefeningen worden verdeeld in 5 groepen:

 • Optimalisatie circulatie.
 • Verbeteren van de buiging en strekking.
 • Spierversterkende oefeningen.
 • Voorkomen van secundaire klachten (rug en heup).
 • Loopscholing (symmetrisch belasten)

Oefenprogramma klik hier.

Buig en strek oefeningen na de kruisband operatie

Welke leefregels gelden er voor mij na de voorste kruisband operatie?

Na de voorste kruisband operatie zijn de spieren verzwakt en heb je pijn. Om optimaal en veilig te herstellen zijn er diverse leefregels om je aan te houden. Hier lees je welke leefregels voor jou gelden.

De leefregels

Krukken gebruiken voor 4-6 weken. Je mag het geopereerde been voor 50% belasten. Rechtop op twee benen staan is 50 procent en op 1 been staan is 100 procent. Tijdens het lopen moet dus ongeveer 50 procent van je gewicht opgevangen worden door je krukken.

Een algemeen advies is om de eerste 2-4 weken niet te lang achtereen te staan en lopen, gaandeweg kan de tijd en afstand worden opgebouwd in overleg met je fysiotherapeut.

Voor de eerste zes weken geldt een nadrukkelijk advies om niet:

 • met het openbaar vervoer (OV) te reizen. Het abrupt remmen/optrekken en (opdringerige) medepassagiers maakt het OV onvoorspelbaar.
 • buiten te fietsen. Het ronddraaien is meestal geen probleem na een paar weken, maar het op- en afstappen is risico zolang de spieren niet sterk genoeg zijn.
 • auto te rijden. Over het algemeen ben je niet verzekerd om te rijden. Een uitzondering kan zijn een auto met automaat in het geval het linker been geopereerd is (Check je verzekering).
 • te werken. Voor kantoorbanen kunnen de 6 weken worden ingekort en fysieke beroepen verlengd. Werk moet per individu met de fysiotherapeut besproken worden.

 

 

Wat kost een voorste kruisband revalidatie?

Een voorste kruisband reconstructie kost geld. Het consult met de orthopedisch chirurg komt uit je eigen risico. Het preoperatieve traject komt uit je aanvullende verzekering of zijn eigen kosten mocht je niet aanvullend verzekerd zijn. Na de operatie maak je wederom kosten en hier kan je lezen hoe het werkt.

De zorgverzekering en de voorste kruisband (subkop)

In Nederland is de verzekering goed geregeld. Iedereen heeft een basisverzekering. Toch zijn er meestal veel vragen over de verzekering en fysiotherapievergoeding.

Conservatief: Bij conservatief herstel wordt fysiotherapie niet vergoed vanuit de basisverzekering. Indien je aanvullend bent verzekerd voor fysiotherapie kun je deze gebruiken voor begeleiding bij de revalidatie. Is dit niet of onvoldoende het geval dan betaal je de (resterende) fysiotherapie behandelingen zelf.

Operatief: Na een operatie heb je meestal intensief fysiotherapie nodig. Het systeem in Nederland is zo ingericht dat je 20 behandelingen nodig hebt om in een chronisch zorgtraject te vallen. Vanaf de 21ste behandeling ben je chronisch (onbeperkt medisch noodzakelijk) verzekerd voor een jaar fysiotherapie vanaf de operatiedatum. Een verwijzing van de orthopeed is hiervoor noodzakelijk.

Voor de eerste 20 behandelingen kan je jezelf verzekeren via je aanvullende verzekering. Heb je een aanvullende verzekering van 9 behandelingen, dan betaal je 11 behandelingen zelf. Heb je geen aanvullende verzekering, dan betaal je 20 behandelingen zelf. Eén fysiotherapie behandeling kost ongeveer 25-35 euro.

Een behandeling uit het aanvullende pakket gaat niet ten koste van je eigen risico. Zodra de behandelingen worden gedeclareerd uit het basispakket, dus vanaf 21ste behandeling, betaal je wel eigen risico. De operatie wordt ook betaald vanuit je eigen risico. Het eigen risico loopt per kalenderjaar. Als de fysiotherapeutische behandeling doorgaat na 1 januari, dan betaal je opnieuw je eigen risico.

Na het lezen van deze informatie over de verzekering en het eigen risico is het goed mogelijk dat je vragen hebt of dat er onduidelijkheden zijn. De situatie kan per persoon verschillen, dus overleg daarom altijd met je fysiotherapeut en lees goed de algemene voorwaarden van je verzekering. Denk daarbij bijvoorbeeld aan of de verzekering een contract heeft met het ziekenhuis en/of fysiotherapiepraktijk.

 

 

Checklist

Krijg je binnenkort een voorste kruisband operatie, dan is dit een handige checklist om jezelf voor te bereiden op de grote dag en de revalidatie. Klik hier voor de checklist voorste kruisband operatie.

Heb jij ook een voorste kruisband operatie gehad en meer/andere tips dan de 9 tips: goed voorbereiden op een voorste kruisband operatie, laat ze dan achter in de comments. 

Podcast

YouTube

Contact

preloader