AMI na Voorste KruisbandoperatieOorzaken en Behandeling

AMI na voorste kruisbandoperatie: oorzaken en behandeling

Heb je moeite met het aanspannen van de bovenbeenspieren en het actief strekken van de knie, dan ben je niet de enige. Na een voorste kruisbandoperatie heeft rond de 60 procent van de patiënten in meer of mindere mate moeite met het aanspannen van de bovenbeenspieren. Dit wordt ook wel Artrogenic Muscle Inhibition (AMI) genoemd, in het Nederlands Artrogene Spier Inhibitie. In deze blog lees je wat AMI is, hoe het ontstaat en wat je eraan kunt doen.

Wat is Atherogenic muscle inhibition?

Na een voorste kruisband blessure en/of operatie is er een proces van neurologische inhibitie van de quadriceps, hierdoor is er een beperkte controle over de bovenbeenspieren en kan er ook sprake zijn van een strekbeperking.

Bij AMI is er een sensorische verstoring in het spinale reflex en hierdoor vermindert de activiteit van de quadricepsspier en neemt de activiteit van de hamstring juist toe. Dit is terug te zien in een verandering in de activiteit van de hersenen. Makkelijk gezegd, de neurologische aansturing van de spieren is veranderd.

Risicofactoren voor het ontwikkelen van een AMI beeld?

De grootste risicofactoren voor het ontwikkelen van AMI zijn geen of onvoldoende fysiotherapie vóór de knie operatie, de aanwezigheid van AMI vóór de operatie en het hebben van veel pijn (>7 op een schaal van 0-10) voor of na de operatie. Andere factoren die een rol spelen zijn zwelling, (verkeerd) gebruik van krukken, gebruik van een kussen onder de knie en meerdere beschadigde structuren in de knie. Ook het (verkeerd) gebruik van een brace kan het risico verhogen op het ontwikkelen van AMI.

Wat is het gevolg van een AMI?

Rond de 60% van de patiënten ontwikkelt na een voorste kruisbandreconstructie een AMI. Na drie weken is dit nog 48% en na zes weken 25%. Het gevolg van een AMI is een verstoring van het looppatroon, chronische atrofie en zwakte van de quadriceps, dynamische instabiliteit, cyclopslaesie, persisterende kniepijn, verstoring van proprioceptie, verminderde motorische coördinatie en een verhoogde kans op het eerder ontwikkelen van knieartrose.

Wat zijn de gradaties van AMI?

De ernst van een AMI kan gescoord worden op een schaal van 0 tot 3, waarbij 0 niet ernstig is en 3 zeer ernstig.

  • Graad 0: Er is een normale activiteit van de quadriceps.
  • Graad 1: De knie is volledig gestrekt en de quadriceps spannen aan, maar er is geen hiellift.
  • Graad 2: De knie staat in een lichte buiging en het aanspannen van de bovenbeenspieren is zeer moeizaam.
  • Graad 3: De knie staat continu in een buiging en volledig strekken is niet mogelijk.

De beste behandeling van een AMI beeld?

De informatieverwerking van de sensorische spinale reflex is verstoord en moet hersteld worden. Het is belangrijk om de sensorische verbinding te herstellen door een hoge dosis van sensorische informatie naar het spinale reflex te sturen. Je kan dit doen door het gebruik van elektrostimulatie (compex) of ijs. Koel de knie gedurende 20 minuten met een coldpack en doe dan een serie van oefeningen. Een andere manier is door excentrisch te trainen. Bij excentrisch trainen sturen de spieren een hoge dosering informatie over de sensorische baan richting het centrale zenuwstelsel. Daar staat tegenover dat concentrisch trainen juist de activiteit vermindert en een AMI kan onderhouden. Een andere methode is om te liggen en 5-10 minuten te visualiseren dat je de bovenbeenspieren aanspant. Dit kan ook in combinatie met lage frequentie geluid (20-30 minuten). Het gaat erom dat de hamstrings ontspannen en de quadriceps geactiveerd worden zodat de knie volledig kan strekken.

Conclusie

AMI komt vaak voor en is goed te behandelen.  Het is wel belangrijk om dit fenomeen te herkennen en naar te handelen. Er zijn verschillende oefeningen die je kan doen om een AMI te verminderen, zodat de kniefunctie kan herstellen. Een belangrijk advies is om de knie pas te opereren zodra de kniestrekking volledig hersteld is en er geen sprake is van een AMI-beeld.

Contact