Voorwaarden

 

Statuten voor leden

 1. Wat is The KneeClub:
 2. Voorwaarden inschrijven.
 3. Lidmaatschap.
  Kosten
  – Voorwaarden
  – Beëindigen

1.Wat is The KneeClub

The KneeClub heeft in de eerste plaats als doel een platform te bieden aan cliënten die geïnteresseerd zijn in het begrijpen van hun blessure en op zoek zijn naar een geschikte zorgverlener. Naast het verstrekken van informatie aan cliënten, heeft The KneeClub ook als secundair doel om een hoogwaardig netwerk van zorgprofessionals te creëren. Het stimuleren van netwerken, doorverwijzen en het delen van kennis en expertise op een laagdrempelige manier vormen de basis van dit doel.

 1. The KneeClub streeft naar een onderscheidend netwerk van zorgprofessionals waarbij kwaliteit voorop staat. Om dit te waarborgen hanteren wij een profiel waaraan een zorgverlener moet voldoen. Het lidmaatschap kan worden verkregen door middel van een aanmeldingsformulier. De aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van criteria (zie o.a. voorwaarden), motivatie en aanbevelingsbrief/referenties. De definitieve aanmelding volgt na een klankbord ronde bij verschillende relevante professionals. De leden zijn personen die werkzaam zijn als diëtist, fysiotherapeut, orthopedisch chirurg, podoloog, psycholoog, sportarts of Strength & Conditioning-specialist. Bovendien dient de zorgverlener ingeschreven te zijn in het register van hun beroepsgroep.

 

 

2. Voorwaarden inschrijven

Fysiotherapeut
 • > 70% van de wekelijkse agenda bestaat uit cliënten met knieklachten.
 • > 5 jaar aantoonbaar werkervaring in de knierevalidatie.
 • 2 relevante referenties met aanbevelingsbrief.
 • Onderhoudt een netwerk met één of meer orthopedisch chirurgen/ of sportarts.
 • Bereid om actief te participeren in het netwerk.
Orthopedisch chirurg
 • > 50 operaties per indicatie per jaar.
 • > 3 jaar werkervaring in de kniechirurgie.
 • 1-2 relevante referenties
Diëtist, Sportarts, Psycholoog en Podoloog
 • Affiniteit met sporters en knieklachten
 • 1-2 relevante referenties 
 • > 3 jaar werkervaring
Strength & Conditioning (S&C)
 • > 50% van de wekelijkse agenda bestaat uit cliënten met knieklachten.
 • > 5 jaar aantoonbaar werkervaring in de knierevalidatie.
 • 2 relevante referenties met aanbevelingsbrief.
 • Onderhoudt een netwerk met één of meer orthopedisch chirurgen/ of sportarts.

3. Lidmaatschap

3.1 The KneeClub houdt een register bij waarin de namen en adressen van de leden nauwkeurig worden vastgelegd. Het is een verplichting voor de leden om ervoor te zorgen dat hun praktijkadres voor correspondentie bij The KneeClub bekend is.

3.2 Het netwerk van zorgprofessionals draagt een jaarlijkse financiële bijdrage bij om kostendekkend te zijn. The KneeClub heeft geen winstoogmerk. De jaarlijkse bijdrage bestaat uit een lidmaatschapscontributie.

3.3 De leden zijn verplicht om jaarlijks de contributie te voldoen. De kosten voor het lidmaatschap kunnen jaarlijks opnieuw worden geïndexeerd.

3.4 Contributie en korting:

The KneeClub hanteert een jaarlijkse contributie van 60 euro voor het kalenderjaar 2024, die jaarlijks zal worden geïndexeerd. The KneeClub hecht uitzonderlijk belang aan een actieve deelname van de leden om het platform te ondersteunen. Door een bijdrage op de inhoud kan je in aanmerking komen voor een jaarlijkse korting op contributie. Een actieve bijdrage kan bestaan uit het aanleveren van een blog, artikel, podcast of taak op het jaarlijkse symposium. 

Eisen content
 • Een kwalitatief inhoudelijk goed geschreven tekst in correct Nederlands/Engels.
 • Doelgroep is de cliënt. (in overleg voor de zorgverleners)
 • Tussen de  500 en 1200 woorden
 • Minimaal 1-2 plaatjes.
 • Onderbouwing met (recente) bronvermelding.
 • De content mag ook voor eigen gebruik ingezet worden met verwijzing en link naar The kneeclub (optioneel).
 • De eindredactie van The KneeClub heeft uiteindelijk het laatste woord of het goed genoeg is om te gebruiken.
 • Een film of podcast kan na overleg met The KneeClub gemaakt worden.
 • Wil je een bijdrage leveren aan The KneeClub neem dan op voorhand contact op om de mogelijkheden te bespreken.
Facturering

3.5 Het lidmaatschap kan binnen twee weken na aanmelding zonder opgaaf van reden worden beëindigd. Het lidmaatschap wordt voor een periode van één jaar aangegaan en wordt stilzwijgend verlengd voor ieder opvolgend jaar. Na het eerste jaar kan het lidmaatschap maandelijks schriftelijk worden opgezegdthekneeclub@gmail.com).

3.6 De facturering voor het lidmaatschap vindt jaarlijks plaats. De kosten voor het lidmaatschap dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan op de aangegeven bankrekening.

Beëindigen

Voorwaarden voor beëindiging lidmaatschap:

 1. Opzegtermijn: Het lid kan het lidmaatschap opzeggen met inachtneming van een vooraf bepaalde opzegtermijn, zoals vermeld in de statuten.
 2. Niet voldoen aan de statuten en/of eisen van The KneeClub: Het niet naleven van de statuten, reglementen of andere eisen die gesteld worden door The KneeClub kan leiden tot beëindiging van het lidmaatschap.
 3. Schending van gedragsregels: Het niet naleven van de gedragsregels en ethische normen van The KneeClub, inclusief ongepast gedrag, intimidatie, discriminatie of wangedrag jegens andere leden of medewerkers, kan resulteren in beëindiging van het lidmaatschap.
 4. Inbreuk op intellectueel eigendom: Ongeautoriseerd gebruik, kopiëren of verspreiden van het intellectueel eigendom van The KneeClub, inclusief logo’s, merken, handelsnamen, inhoud van de website of andere materialen, kan leiden tot beëindiging van het lidmaatschap.
 5. Verstoring van activiteiten: Het bewust verstoren van evenementen, vergaderingen, trainingen of andere activiteiten georganiseerd door The KneeClub kan leiden tot beëindiging van het lidmaatschap.
 6. Betalingsachterstand: Het niet tijdig voldoen aan de financiële verplichtingen, zoals contributie of andere verschuldigde bedragen, kan leiden tot beëindiging van het lidmaatschap na het versturen van herinneringen en waarschuwingen over de betalingsachterstand.

 

Contact

preloader