Specialist Roel J.H. Custers

Roel J.H. Custers
Orthopedisch chirurg
Orthopedic surgeon
Roel Custers is orthopedisch chirurg en is gespecialiseerd in de behandeling van kraakbeenschade bij jonge patiënten en knieartrose. Hij is werkzaam in het UMC Utrecht.
Roel Custers is an orthopedic surgeon and specializes in the treatment of cartilage damage in young patients and knee osteoarthritis.
Specialisme
Artrose (>150 )
Osteoartritis (>150 )
Overige vaardigheden
Knieschijf instabiliteit (15-24)
Patella luxation (15-24)
Sport gerelateerde klachten (>150)
Sport injury (>150)
Voorste kruisband (ACL) (15-24)
Anterior cruciate ligament (ACL) (15-24)
Psychosomatische knieklachten (>150)
Psychosomatic (>150)
Werkervaring
10  jaar
Aantal patiënten per jaar
Over
Roel J.H. Custers

Roel Custers is aan de Universiteit Utrecht opgeleid tot arts. Daarna is hij bij de afdeling orthopedie van het UMC Utrecht een onderzoek gaan doen, hetgeen in 2010 heeft geleid tot mijn promotie tot doctor met een proefschrift getiteld “Metal Implants in treatment of cartilage defects”. Hij is na dit onderzoek gestart met de opleiding tot orthopedisch chirurg in de regio Utrecht, waarbij hij heeft gewerkt in het Diakonessenhuis, het St Antonius ziekenhuis en het UMC Utrecht. In 2013 heeft hij deze opleiding afgerond en is toen werkzaam geweest als fellow in de kniechirurgie bij het UMC Utrecht, waar hij sinds 2014 is toegetreden tot de staf van de Orthopedie met als speciaal aandachtsgebied de knie. 

Binnen de Mobility Clinic van de knie worden patiënten met knieklachten zo lang en zo goed mogelijk in beweging houden en het liefst met hun eigen gewricht. Er is een bijzondere aandacht voor patiënten met kraakbeenschade en patiënten met artrose op jonge leeftijd. Er wordt intensief samengewerkt met sportartsen, reumatologen, fysiotherapeuten, gipsverbandmeesters en onderzoekers om de beste zorg te realiseren. Sinds 2023 is Roel Custers benoemd tot clinical scientist binnen het UMC Utrecht, hetgeen een erkenning is van het vele onderzoek dat hij doet, waarbij hij de nieuwste behandelingen op kniegebied onderzoekt en introduceert, waarbij er vele studenten en promovendi worden begeleid.

Roel Custers trained as a doctor at Utrecht University. He then started research at the orthopedics department of the UMC Utrecht, which led to my promotion to doctor in 2010 with a thesis entitled “Metal Implants in treatment of cartilage defects”. After this research, he started training as an orthopedic surgeon in the Utrecht region, where he worked at the Diakonessenhuis, the St Antonius hospital and the UMC Utrecht. He completed this training in 2013 and then worked as a fellow in knee surgery at the UMC Utrecht, where he joined the staff of Orthopedics in 2014, with a special focus on the knee. Special attention is paid to patients with cartilage damage and patients with osteoarthritis at a young age. There is intensive collaboration with sports doctors, rheumatologists, physiotherapists, plaster cast masters and researchers to achieve the best care. Since 2023, Roel Custers has been appointed clinical scientist at the UMC Utrecht, which is recognition of the extensive research he does, investigating and introducing the latest treatments in the knee area, whereby many students and PhD candidates are supervised.

Universitair Medisch Centrum Utrecht
Heidelberglaan 100,
3508GA Utrecht

Nederland