Specialist Jacco Zijl

Jacco Zijl
Orthopedisch chirurg
Orthopedic surgeon
Jacco Zijl is orthopedisch chirurg en gespecialiseerd in de voorste kruisband behandeling. Hij is werkzaam bij Ortho Care Clinics in Amersfoort.
Jacco Zijl is an orthopedic surgeon and specializes in anterior cruciate ligament treatment.
Specialisme
Voorste kruisband (>150 )
Anterior cruciate ligament (ACL) (>150 )
Overige vaardigheden
Achterste kruisband (25-34)
Posterior cruciate ligament (PCL) (25-34)
Knieschijf instabiliteit (25-34)
Patella luxation (25-34)
Meniscus (>150)
Meniscus (>150)
Multi bandletsel (35-49)
Multi Ligament (35-49)
Werkervaring
21  jaar
Aantal patiƫnten per jaar
Over
Jacco Zijl

Jacco Zijl legde zowel het Nederlandse als het Amerikaanse artsexamen met succes af. Hij werd opgeleid tot Orthopaedisch Chirurg in het Universitair Medisch Centrum Utrecht, het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam en het Medisch Centrum Alkmaar. Sinds januari 2003 is hij lid van de maatschap Orthopaedie van het St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein en Utrecht. Jacco Zijl heeft zich binnen de Orthopedische Chirurgie volledig gespecialiseerd in de Sporttraumatologie/ sportgerelateerde aandoeningen. Met name bandreconstructies in en om de knie. Orthopedisch chirurg Jacco Zijl voert naast meer dan 150 voorste kruisband reconstructies per jaar, ook vele multi-ligamentaire reconstructies in de knie uit. Met name voor deze ingrepen en achterste kruisbandreconstructies, worden patienten uit andere ziekenhuizen naar Jacco verwezen. 

Jacco Zijl is  uittredend voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie (NVA). Hij functioneert onder andere als consulent voor FC. Utrecht, afdeling Topsportgeneeskunde UMC Utrecht, Koninklijke Nederlandse Tennisbond, Koninklijke Nederlandse Baseball, Nederland Handbal Verbond en Softball Bond, Koninklijke Nederlandse Handbalbond en de Nederlandse Ski Vereniging. Verder werkt hij samen met diverse regionale sportverenigingen. 

Sinds 2010 bestaat de st. Antonius Sportsclinic. Hier zijn op de locatie Utrecht sportartsen, fysiotherapeuten en orthopedisch chirurgen werkzaam en kunnen zij vanuit de verschillende disciplines samen optimale zorg voor de sporter leveren. Jacco Zijl geeft als orthopedisch chirurg al jaren onderwijs aan collega orthopedisch chirurgen en fysiotherapeuten zowel nationaal als internationaal. Zo is hij o.a. faculty member voor de gevorderde knie cursussen vanuit de NVA en docent voor de cursus state of art knierevalidatie van het Nederlands Paramedisch instituut. Vanuit deze rol, in combinatie met het voortdurend uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, is Jacco Zijl continu bezig met het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor de sporter met een blessure; in het bijzonder de patient met bandletsel(s) aan de knie. 

Jacco Zijl is lid van de volgende beroepsorganisaties: European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy (ESSKA) Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie (NVA) International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopaedic Sports Medicine (ISAKOS) Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) Nederlandse Vereniging voor Orthopaedische Traumatologie (NVOT) College voor Clubartsen en Consulenten (CCC) Federatie voor Medisch Specialisten (FMS) 

Jacco Zijl successfully completed both the Dutch and American medical exams. He was trained as an Orthopedic Surgeon at the University Medical Center Utrecht, the Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam and the Medical Center Alkmaar. Since January 2003 he has been a member of the Orthopedic Society of St. Antonius Hospital in Nieuwegein and Utrecht. Within Orthopedic Surgery, Jacco Zijl has fully specialized in Sports Traumatology/sports-related disorders. In particular ligament reconstructions in and around the knee. In addition to more than 150 anterior cruciate ligament reconstructions per year, orthopedic surgeon Jacco Zijl also performs many multi-ligamentary reconstructions in the knee. Patients from other hospitals are referred to Jacco, especially for these procedures and posterior cruciate ligament reconstructions. Jacco Zijl is chairman of the Dutch Association for Arthroscopy (NVA). He functions, among other things, as a consultant for FC. Utrecht, Department of Top Sports Medicine UMC Utrecht, Royal Dutch Tennis Association, Royal Dutch Baseball and Softball Association, Royal Dutch Handball Association and the Dutch Ski Association. He also works with various regional sports associations. Since 2010, the st. Antonius Sports Clinic. Sports physicians, physiotherapists and orthopedic surgeons work here at the Utrecht location and together they can provide optimal care for the athlete from the various disciplines. As an orthopedic surgeon, Jacco Zijl has been teaching fellow orthopedic surgeons and physiotherapists for years, both nationally and internationally. He is, among other things, faculty member for the advanced knee courses from the NVA and teacher for the state of art knee rehabilitation course from the Dutch Paramedical Institute. From this role, in combination with continuous scientific research, Jacco Zijl is continuously working on improving the quality of care for athletes with an injury;
Ortho Care Clinics
Ruimtevaart 50,
3824 MX Amersfoort

Nederland