Specialist Maikel Caarels

Maikel Caarels
Podotherapeut
Podiatrist
Sta op gezondheid
Insist on health
Specialisme
Peesklachten (50-74 )
Tendon injury (50-74 )
Overige vaardigheden
Overbelastingsklachten (75-99)
Overuse injuries (75-99)
Knieschijfklachten (50-74)
Patellofemoral pain syndrome (50-74)
Hardlopen (50-74)
Running (50-74)
Voorste kruisband (ACL) (25-34)
Anterior cruciate ligament (ACL) (25-34)
Werkervaring
16  jaar
Aantal patiënten per jaar
Over
Maikel Caarels
 Maikel Caarels is sinds 2008 werkzaam als podotherapeut. In 2013 heeft hij de opleiding tot sportpodotherapeut afgerond. Zijn praktijk bestaat sinds 2009 en heeft locaties in Enschede, Hengelo en Oldenzaal.

De praktijk in Enschede is de locatie bij uitstek om als voetballer of hardloper met knieklachten te revalideren. Maikel heeft op deze locatie een indoor tartanbaan en kunstgrasveld ter beschikking voor bewegingsanalyse. Daardoor kunnen we jouw bewegingen in een realistische setting analyseren. Daarnaast werkt hij samen met sportfysiotherapeuten (voor de begeleiding van je revalidatie) én een bewegingswetenschapper (voor het testen en meten van jouw kniefunctie) waardoor jij nog beter geholpen kunt worden.

De werkwijze van Maikel bestaat uit een uitgebreid vraaggesprek over jouw huidige situatie, je gezondheid én je blessurehistorie/medische voorgeschiedenis. Bij knieklachten is het belangrijk om de anatomische verhoudingen, mobiliteit en stabiliteit tussen de grote teen en lage rug in kaart te brengen. Daarom volgt na het vraaggesprek altijd een uitgebreid lichamelijk onderzoek met drukmeting van je voeten en een bewegingsanalyse. De onderzoeksbevindingen worden door Maikel in een duidelijk gesprek aan het einde van het onderzoek aan jou terug gegeven. Op basis daarvan komt Maikel samen met jou tot een advies en behandelplan. Zo behandelen we knieklachten als het om overbelasting of peesletsel gaat en voorkomen we (nieuw) voorste kruisbandletsel. Het behandelen van jouw knieklachten gaat niet alleen om het maken van (sport)podotherapeutische inlegzolen. Of dat nodig is beoordeelt Maikel samen met jou aan de hand van het onderzoek. Alle stoornissen in het bewegen die Maikel tijdens het onderzoek vinden worden aangestipt, waar nodig in samenwerking met de sportfysiotherapeut en/of bewegingswetenschapper. Het uitgangspunt: bij de eerste jaarlijkse controle kom jij terug om aan te geven dat de (sport)podotherapeutische inlegzolen niet meer nodig zijn. 

Maikel Caarels has been working as a podiatrist since 2008. In 2013 he completed his training as a sports podiatrist. His practice has existed since 2009 and has locations in Enschede, Hengelo and Oldenzaal. Maikel has an indoor tartan track and artificial grass field available at this location for movement analysis. This allows us to analyze your movements in a realistic setting. He also works with sports physiotherapists (to supervise your rehabilitation) and a sports scientist (to test and measure your knee function) so that you can receive even better help. In case of knee complaints, it is important to map the anatomical relationships, mobility and stability between the big toe and low back. That is why the interview is always followed by an extensive physical examination with pressure measurement of your feet and a movement analysis. The research findings will be given back to you by Maikel in a clear conversation at the end of the research. Based on this, Maikel will work with you to come up with advice and treatment plan. For example, we treat knee complaints when it concerns overuse or tendon injuries and we prevent (new) anterior cruciate ligament injuries. Treating your knee complaints is not just about making (sports) podiatric insoles. Maikel will assess with you whether this is necessary based on the research. All movement disorders that Maikel finds during the examination are highlighted, where necessary in collaboration with the sports physiotherapist and/or sports scientist. The basic principle: at the first annual check-up you return to indicate that the (sports) podiatric insoles are no longer necessary.
ProKinesis Podotherapie
Kotkampweg 65,
7531AS Enschede

Nederland