Specialist Niels Langens

Niels Langens
Fysiotherapeut
Physiotherapist
Knierevalidatie is mentaal én fysieke topsport.
Knee rehabilitation is a mental and physical top sport.
Specialisme
Voorste kruisband (ACL) (100-149 )
Anterior cruciate ligament (ACL) (100-149 )
Overige vaardigheden
Achterste kruisband (PCL) (15-24)
Posterior cruciate ligament (PCL) (15-24)
Meniscus (50-74)
Meniscus (50-74)
Artrose (50-74)
Osteoartritis (50-74)
Knieschijfklachten (100-149)
Patellofemoral pain syndrome (100-149)
Werkervaring
14  jaar
Aantal patiënten per jaar
Over
Niels Langens
De afgelopen jaren heb ik me als sportfysiotherapeut steeds meer gespecialiseerd in het behandelen van knieklachten en de revalidatie na een knieblessure. Bij FysioSupport werk ik als sportfysiotherapeut en behandel ik knieklachten en revalideer ik sporters na een (complexe) knie operatie. Ook doen we, vaak in samenwerking met Kliniek ViaSana, Biodex krachttesten en een 'Screening Return to play'. Met de testuitslagen kan de revalidant verder revalideren bij de eigen fysiotherapeut. Daarnaast werk ik in Kliniek ViaSana als fysiotherapeut gespecialiseerd in knieklachten. Naast postoperatieve controles na een bandoperatie (zoals voorste kruisband/meniscus etc.) zie ik revalidanten wanneer de revalidatie niet gunstig verloopt. Ook zie ik veel patiënten voor een eenmalig diagnostisch consult. Bij langdurige en/of complexe klachten maak ik, na verwijzing van de orthopeed, een objectief overzicht en een plan van aanpak. Meestal vindt de verdere revalidatie dan plaats bij de eigen fysiotherapeut in de woonomgeving. Opgedane ervaring en kennis van de nieuwste wetenschappelijke evidentie bespreek ik graag met collega's, onder andere door het geven van cursussen bij Progress Educations. 
In recent years, as a sports physiotherapist, I have increasingly specialized in treating knee complaints and rehabilitation after a knee injury.
FysioSupport Mill
Hoogveldseweg 1,
5451AA Mill

Nederland