Specialist Maurik van Haagen

Maurik van Haagen
Orthopedisch chirurg
Orthopedic surgeon
Maurik van Haagen is een gespecialiseerd orthopeed in (sport)knieletsel (voorste kruisband) en (sport)voet-/enkelletsel binnen focuskliniek-setting (Bergman kliniek Rotterdam).
Maurik van Haagen is a specialized orthopedist in (sports) knee injuries (anterior cruciate ligament) and (sports) foot/ankle injuries within a focus clinic setting (Bergman clinic Rotterdam).
Specialisme
Voorste kruisband (ACL) (>150 )
Anterior cruciate ligament (ACL) (>150 )
Overige vaardigheden
Knieschijfklachten (50-74)
Patellofemoral pain syndrome (50-74)
Knieschijf instabiliteit (50-74)
Patella luxation (50-74)
Meniscus (>150)
Meniscus (>150)
Multi bandletsel (50-74)
Multi ligament (50-74)
Werkervaring
10  jaar
Aantal patiënten per jaar
Over
Maurik van Haagen

Maurik van Haagen is een gespecialiseerd orthopeed in (sport)knieletsel (voorste kruisband) en (sport)voet-/enkelletsel binnen focuskliniek-setting (Bergman kliniek Rotterdam). Enkele jaren ervaring in Groot-Brittannië en perifere ziekenhuizen, nadien in huidige setting verder gespecialiseerd. Korte wachttijden en korte lijnen en daarmee service kunnen bieden aan de patiënt, zijn zijn hoofdredenen hier te werken.

Maurik vindt in het algemeen ‘de mogelijkheid van bewegen’ van primair belang voor ons geluk als mens, een beperking hierin kan een grote impact hebben. Met zowel conservatieve als operatieve methoden kunnen mensen geholpen worden om weer met plezier te kunnen bewegen. De onderste extremiteit, knie en voet/enkel , geeft voor hem op chirurgisch en conservatief vlak de meeste uitdaging en voldoening. Door de patiënt begrip te geven van de behandelmogelijkheden, met uitgebreide uitleg en beantwoording van vragen, kan gezamenlijk de beste keuze gemaakt worden. Het is in zijn ogen essentieel dat patiënt en behandelaar achter het behandelplan staan.

Specifieke behandelingen die hij toepast, een selectie: 

  • Voorste kruisband met hamstring, quadriceps, laterale tenodese en revisies. 
  • Arthroscopie knie voor allerhande problemen aan meniscus 
  • Gecombineerd bandletsel.
  • Kraakbeenproblematiek.
  • Knieschijf klachten en instabiliteit.

Maurik van Haagen is Several years of experience in Great Britain and peripheral hospitals, subsequently further specialized in the current setting. Short waiting times and short lines and therefore being able to provide service to the patient are his main reasons for working here.

Bergman Clinics
Vliegveldweg 65,
3043NT Rotterdam

Nederland