Specialist Henk van der Hoeven

Henk van der Hoeven
Orthopedisch chirurg
Orthopedic surgeon
Henk van der Hoeven is orthopeed en kniespecialist bij de Bergman Clinics in Naarden. Hij is gespecialiseerd in de knie en de behandeling van de voorste kruisband blessure.
Henk van der Hoeven is an orthopedist and knee specialist at the Bergman Clinics in Naarden.
Specialisme
Voorste kruisband (ACL) (100-149 )
Anterior cruciate ligament (ACL) (100-149 )
Overige vaardigheden
Achterste kruisband (PCL) (15-24)
Posterior cruciate ligament (PCL) (15-24)
Knieschijf instabiliteit (15-24)
Patella luxation (15-24)
Meniscus (>150)
Meniscus (>150)
Multi bandletsel (15-24)
Multi ligament (15-24)
Werkervaring
35  jaar
Aantal pati├źnten per jaar
Over
Henk van der Hoeven

Henk van der Hoeven is orthopeed en kniespecialist bij de Bergman kliniek in Naarden. Tijdens zijn opleiding is hij vroeg ge├»nteresseerd geraakt in de sportorthopedie, met name de behandeling van knie- en schouderletsels. Door het besluit in een vroeg stadium samen te werken met een sportfysiotherapeut was hij in de gelegenheid een overwogen advies te geven over de behandeling van letsels, hetzij conservatief of operatief. Dit heeft geleid tot een positie in de nationale topsport betreffende de benadeling van vele topatleten. Tevens zijn, zijn werkzaamheden voor diverse sportbonden (handbal, volleybal, judo, etc.) een belangrijk aspect van zijn werk. 

Sinds enkele jaren is hij geclassificeerd als High Performance Partner van het NOC/NSF aangaande de diagnostiek en behandeling van A- en B-sporters. Tevens is er een maandelijks spreekuur met de bondsarts en fysiotherapeut van de KNVB. Naast zijn klinische werk is hij betrokken bij de Kon. Ned. Hockeybond als voorzitter van de Medische Commissie. Tevens is hij lid van de Raad van Toezicht van de Sport en Beweegkliniek in Haarlem en van de nieuw opgerichte vereniging VEJOS (vereniging voor jongen orthopeden en sportartsen). 

Henk van der Hoeven During his training, he became interested in sports orthopedics at an early age, especially the treatment of knee and shoulder injuries. By deciding to work with a sports physiotherapist at an early stage, he was able to provide considered advice on the treatment of injuries, either conservatively or surgically. This has led to a position in national top sport regarding the disadvantage of many top athletes. His work for various sports associations (handball, volleyball, judo, etc.) is also an important aspect of his work. There are also monthly consultation hours with the national doctor and physiotherapist from the KNVB. In addition to his clinical work, he is involved in the Kon. Dutch Hockey Association as chairman of the Medical Committee. He is also a member of the Supervisory Board of the Sports and Exercise Clinic in Haarlem and of the newly founded association VEJOS (association for young orthopedists and sports doctors).

Bergman
Rijksweg 69,
1411GE Naarden

Nederland