Niels Langens

Fysiotherapeut bij FysioSupport Mill

Niels Langens is fysiotherapeut en kniespecialist bij FysioSupport in Mill. Daarnaast werkt hij ook in de kliniek ViaSana. Hier behandelt hij samen met de orthopedisch chirurg kniepatiënten. Niels is gespecialiseerd in de behandeling van de knie en voorste kruisband blessure.

“Knierevalidatie is mentaal én fysieke topsport.”

Niels Langens fysiosupport

Sportfysiotherapeut

Specialisme

Voorste kruisbanden per jaar

Werkervaring

Werkervaring sinds 2010

Over kniespecialist Niels Langens

De afgelopen jaren heeft Niels Langens zich als sportfysiotherapeut steeds meer gespecialiseerd in het behandelen van knieklachten en de revalidatie na een knieblessure. Bij FysioSupport werkt Niels als sportfysiotherapeut en behandelt hij knieklachten en revalideert hij sporters na een (complexe) knie operatie.

Ook doet Niels, vaak in samenwerking met Kliniek ViaSana, Biodex krachttesten en een ‘Screening Return to play’. Met de testuitslagen kan de revalidant verder revalideren bij de eigen fysiotherapeut. Daarnaast werk hij in Kliniek ViaSana als fysiotherapeut gespecialiseerd in knieklachten.

Naast postoperatieve controles na een bandoperatie (zoals voorste kruisband/meniscus etc.) ziet hij revalidanten wanneer de revalidatie niet gunstig verloopt. Ook ziet Niels veel patiënten voor een eenmalig diagnostisch consult. Bij langdurige en/of complexe klachten maakt hij, na verwijzing van de orthopeed, een objectief overzicht en een plan van aanpak. Meestal vindt de verdere revalidatie dan plaats bij de eigen fysiotherapeut in de woonomgeving.

Opgedane ervaring en kennis van de nieuwste wetenschappelijke evidentie bespreek Niels Langens graag met collega’s, onder andere door het geven van cursussen bij Progress Educations. 

Contact