Heb ik knie artrose

Heb ik last van knie artrose?

Met de opkomende vergrijzing neemt het aantal mensen met knieartrose toe. Knieartrose kent verschillende gradaties oplopend in ernst. Laten we vooropstellen dat de gradaties van slijtage niet bepalend zijn voor de mate van klachten. Knieën met vergevorderde knieartrose hebben soms verrassend weinig klachten, terwijl het kan voorkomen dat mensen met relatief weinig kenmerken van knieartrose veel klachten hebben. In dit blog gaan we in op de vraag of je mogelijk last hebt van knieartrose.

 

Knieartrose is tamelijk makkelijk te diagnosticeren op basis van een aantal indicatoren. Leeftijd is een belangrijke factor (ouder dan 45 jaar), maar toch zie je op jongere leeftijd steeds vaker knieartrose ontstaan door eerder doorgemaakte knieletsels.

De arts en/of fysiotherapeut letten op de volgende symptomen om knieartrose in kaart te brengen en een indicatie te geven van de ernst.

Heb je kniepijn aan de binnen of buitenzijde van de knie?

Bij knieartrose zit de kniepijn meestal aan de binnenkant of buitenkant van de knie. De pijn kan uitstralen naar de achterzijde van de kuit en het bovenbeen. De mate van pijn is niet per definitie een indicatie van ernst. Pijn kan redelijk tot goed behandeld worden met verschillende therapieën, waaronder knieoefeningen. Episodes van pijn die elkaar snel opvolgen bij geringe belasting kunnen op een gegeven moment wel bepalend zijn om het behandelingsbeleid aan te passen. Dit gebeurt uiteraard in overleg met de huisarts.

Heb je last van start- en ochtendstijdheid?

Een knie met artrose is vaak stijf als je in beweging komt na een tijdje stilzitten, staan of liggen. Zodra je in beweging komt neemt de stijfheid in meer of mindere mate weer af. De stijfheid of pijn komt vaak weer terug na een bepaalde tijd van belasting. De stijfheid kan verminderen door gerichte adviezen op te volgen en door het doen van knieoefeningen.

Is je pijnvrije loopafstand afgenomen?

Normaal gesproken kan je zonder klachten lange afstanden wandelen. Bij knieartrose neemt de loopafstand in de loop der jaren af en kunnen beperkingen in het dagelijks leven ontstaan bij activiteiten als boodschappen doen, hond uitlaten traplopen en sporten. Tijdens het proces van knieartrose kunnen er episodes optreden van intensieve knieklachten waardoor lopen moeizaam gaat. In een verder gevorderd stadium kan de loopafstand continu beperkt zijn. Soms is de loopafstand beperkt tot enkele minuten. Op dat punt kunnen hulpmiddelen zoals krukken en/of een rollator uitkomst bieden om voldoende mobiel te blijven. Door gerichte therapie en adviezen met betrekking tot load management, lichaamsgewicht en het uitvoeren van oefeningen, kun je echter proberen mobiel te blijven.

Heb je last van nachtelijke pijn?

Door overbelasting van de knie overdag, kun je soms ’s nachts wakker liggen van kniepijn. Bij langdurig bestaande knieartrose kan slapen over de jaren steeds vervelender worden. Doordat je langdurig stil ligt, wordt de knie stijf en veroorzaakt dit pijn bij het draaien. Ook het liggen op de zij kan vaak erg gevoelig zijn omdat de knieën op elkaar liggen. Een tip is om een kussen tussen de knieën te plaatsen en de belasting over de dag heen goed te verdelen.

Gebruik je pijn medicatie?

Pijnmedicatie kan bij knieartrose in meer of mindere mate nodig zijn. Er zijn verschillende vormen van medicatie die je oraal kunt innemen of via een injectie in de knie kunt krijgen. De afhankelijkheid van pijnmedicatie om te kunnen functioneren kan een indicatie zijn voor de ernst van de knieartrose.
Gebruik medicatie altijd in overleg met je huisarts.

Verder onderzoek:

Heb je op bovenstaande vragen meerdere keren ‘ja’ geantwoord, dan bestaat de kans dat je last hebt van knieartrose. Het is verstandig om de knie ook door de huisarts te laten beoordelen. Dit kan door middel van lichamelijk onderzoek, eventueel aangevuld met een röntgenfoto. Het totale plaatje geeft een indicatie van de mate en ernst van de knieartrose. In samenspraak met de huisarts kan dan een behandelplan worden opgesteld.

Wil je meer weten over artrose klik here
Meer oefeningen op YouTube

Contact